Excalibur AL 1510

 

AUTOELEKTROSERVIS VIKTOR AS

Uključenje alarma:

Pritiskom na taster sa simbolom zaključanog katanca na sebi.

Isključenje alarama:         

Pritiskom na taster sa simbolom otključanog katanca na sebi.

Tiho uključenje ili isključenje alarma:

Dva uzastopna pritiska na taster II ili “..”

Uključenje alarma bez aktivacije senzora za udarac:

Po uključenju alarma (pritiskom na taster sa simbolom zaključanog katanca na sebi) pritisnuti taster II  

Prebacivanje na vibrciju-zvuk (pager):

Istovremeno pritisnuti taster “p” i “..”

Podešavanje pagera:

Držati 8sec pritisnut taster “..”

Panic funkcija:

Taster zaključan katanac držati pritisnut u trajanju od 6 sec.

Isključenje u slučaju oštecenja daljinske komande:

Po ulasku u vozilo, staviti ključ u bravu, okrenuti na polozaj tzv. “punog kontakta” (označen obično sa “run”) i u roku od 3 sec pritisnuti taster na anteni.

Totalno isključenje ili tzv. servisni mod:

Taster na anteni držati pritisnut dok se signalna lampice ne upale da svetle konstantno. Po paljenju lampica odmah pustiti taster. |U ovom modu signalne lampice treba konstantno da svetle.

Vraćanje u normalan rad se vrši kratkim pritiskom na taster i tada se signalne lampice gase.