Excalibur AL 500+

 

AUTOELEKTROSERVIS VIKTOR AS

Uključenje alarma:

Pritiskom na taster sa simbolom zaključanog katanca na sebi.

 Isključenje alarama:                  

Pritiskom na taster sa simbolom otključanog katanca na sebi.

Tiho uključenje ili isključenje alarma:

Dva uzastopna pritiska na taster II (zavisno od kućišta na tasteru se nalaze dve tačke ili precrtan zvučnik)

Uključenje alarma bez aktivacije senzora za udarac:

Po uključenju alarma (pritiskom na taster sa simbolom zaključanog katanca na sebi) pritisnuti taster II (zavisno od kućišta na tasteru se nalaze dve tačke ili precrtan zvučnik).

Panic funkcija:

Taster zaključan katanac drzati pritisnut u trajanju od 3sec.

Isključenje u slučaju oštećenja daljinske komande:

Po ulasku u vozilo, staviti ključ u bravu, okrenuti na polozaj tzv. “punog kontakta” (označen obično sa “run”) I u roku od 3 sec pritisnuti skriveni taster.

Totalno isključenje ili tzv. servisni mod:

Skriveni taster držati pritisnut dok se signalna lampica ne upali da svetli konstantno. Po paljenju lampice odmah pustiti taster. |U ovom modu signalna lampica treba konstantno da svetli.

Vraćanje u normalan rad se vrši kratkim pritiskom na skriveni taster I tada se signalna lampica gasi.