ANLASER

Jedna od karakteristika motora sa unitrašnjim sagorevanjem je to što se oni ne mogu pokrenuti sami, kao na primer elektromotori. Njih je, potrebno zavrteti do odredjenog broja obrtaja i tako stvoriti uslove da motor samostalno proradi. Motori današnjih automoila moraju se pokretati nekim drugim motorom čija snaga može da savlada otpore koji se protive pokretanju.

Za pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem potrebna je različita snaga. Razumljivo je da je za motor veće zapremine ili veće kompresije potreban i pokretač veće snage. I broj obrtaja pri kojima se uspostavlja radno stanje pokretanog motora zavisi od tipa i vrste motora. Tako za benzinske, odnosno oto-motore ta brzina obrtanja iznosi od 60 do 80 obrtaja u minuti, a za dizel motore, zavisno od vrste od 100 do 200 ob/min.

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem najčešće se pokreću pomoću anlasera, jer se motori jednosmerne struje sa rednom pobudom, prosto nameću svojom jednostavnošću. Princip rada motora jednosmerne struje zasniva se na dinamičkom dejstvu električne struje. To je izvodljivo zahvaljujući akumulatoru koji obezbedjuje električnu energijuza pokretanje motora. U zavisnosti od snage anlasera, struje koje on povlači iz akumulatora u momentu pokretanja motora mogu biti veoma velike, od nekoliko stotina do nekoliko hiljada ampera. Zbog toga se anlaser i akumulator povezuju provodnicima odgovarajućih preseka. 

Kad okrenete ključ za paljenje automobila, u akciju stupa anlaser. To je serijski elektromotor na jednosmernu struju koji je jedan od najvećih potrošača struje.  Kod manjih i srednje velikih putničkih automobila anlaseri troše između 0,4 i 1,5 KW električne energije. Najviše snage troši se na početku paljenja motora. Iz akumulatora od 12 V uzima se i preko 100 ampera struje. Kad se motor počne okretati, potrošnja struje pada na otprilike polovinu. Na osovini rotora nalazi se mali zupčanik. Za vreme pokretanja vučni magnet preko poluge povlači zupčanik na ozupčani venac zamajca motora. U tom trenutku magnetskim prekidačem uključuje se struja paljenja motora: rotor anlasera počinje da se okreće. Kosim navojem mali zupčanik se dobro uzubi u ozupčeni venac. Ako zub malog zupčanika zapne o zub ozupčanog venca, opruga pritiska mali zupčanik tako dugo dok njegov zub ne uđe u šupljinu. Tek u tom trenutku anlaser može da razvije svoj potpuni obrtni momenat. Kad motor počne da radi, ležaj slobodnog hoda s valjcima prekida spoj između anlasera i motora. Na taj način sprečava se oštećenje anlasera previsokim brojem obrtaja. Prekidanjem dovoda struje do vučnog magneta povratna opruga vraća zupčanik u položaj mirovanja. Istovremeno se isključuje i struja za pokretanje anlasera.

Anlaseri za motocikle, mopede, tegljaće-gurače barži, glisere i druge ploveće objekte, poljoprivredne mašine, autobuse, kamione, rade na istom principu, sličnog su oblika i njihove popravke ne predstavljaju problem za naš servis.

Naziv anlaser je iz nemačkog jezika, prevedeno na srpski – elektropokretač, je električni motor koji služi za pokretanje benzinskih ili dizel motora. Radi se o klasičnom jednosmernom motoru sa četkicama.

Prvi elektropokretač je patentiran 1899. godine u Americi pod nazivom “automobilski samopokretač” dok prvi upotrebljivi elektropokretač je napravljen 1911. godine opet u Americi u DELCO-u, a prva serijska upotreba elektropokretača je bila u modelu Cadillac-a iz 1912. godine.

Kod ovog elektropokretača je bilo zanimljivo to što je služio i kao alternator, odnosno proizvodio je struju dok je motor radio. Ovaj princip se tek nedavno u modernoj autoindustriji ponovno primenjuje u vidu integracije elektropokretača i generatora struje u sklopu zamajca motora.

 

 

Naša dugo godišnja praksa i iskustvo koje imamo u radu na održavanju i popravkama ANLASERA može i Vama koristiti. Praksa dobrog dela vozača, da se ništa ne dira dok radi, u slučaju ANLASERA je pogrešna. ANLASER posle predjenih 80-tak hiljada kilometra ostaje bez maziva pa dolazi do zaribavanja ili loma njegovih delova.

Kvar na anlaseru često zna da se dogodi u nezgodno vreme i na nezgodnom mestu. Servisirajte ANLASER pre zime, jer tada su kvarovi na anlaserima naj češći.

U slučaju otkazivanja ANLASER nemojte pokretati vozilo guranjem ili povlačenjem. Takvom radnjom možete ozbiljno oštetiti motor i nepotrebno se izlagati velikim troškovima.

U koliko Vam automobil teže startuje motor, ne anlasujte duže od 5-6 sekundi da ne bi došlo do pregrevanja i oštećenja ANLASERA.

Naša preporuka je da održavate ANLASER i ne dozvolite da dodjete u situaciju da morate da ga popravljate.