Excalibur AL 1000

 

AUTOELEKTROSERVIS VIKTOR AS

Dve daljinske komande 433MHz sa plivajućim kodom

AU-84TA, dvostepeni shock senzor shock senzor

Blokada motora

Svetlosna signalizacija

Opcioni nadzor  “plafon svetla“

Negativan ulaz prekidača (evropska i azijska vozila)

Pozitivan ulaz prekidača (američka vozila)  

Negativan ulaz za dodatne prekidače (hauba, gepek)

Impuls za kontrolu centralne brave

Psiho multitonska sirena sa mogućnošću podešavanja jačine chirpa

Puls za opciono otvaranje gepeka putem daljinske komande

Opcionalno pomoćno napajanje 9V

Panik funkcija i gašenje motora putem daljinske komande

Jedinstveni ATV sigurnosni sistem protiv neovlašćenog kodiranja daljinskih komandi

UTA sistem

Opciono tiho uključenje-isključenje alarma

Master isključenje u slučaju oštećenja daljinske komande 

Programske funkcije:

-Opciona šifra za master isključenje-
Ukoliko dođe do gubitka ili oštećenja daljinske komande, posle tajne kojom se vlasnik identifikuje alarmnom uređaju, potrebno je uneti personalizovanu šifru za isključenje uređaja.

-Automatsko uključenje-
On-Off
Po izlasku iz vozila, kada se sva vrata zatvore, alarm se automatski uključuje posle 30 – 60 sekundi (zavisno od vrste vozila)

-Zaključavanje vozila prilikom automatskog uključenja-
On-Off
Uređaj je moguće podesiti i da zaključa vozilo prilikom automatskog uključenja.

-Automatsko samouključenje-
On-Off
Ukoliko vlasnik ne uđe u vozilo po isključenju alarma, uređaj posle 30 sekundi dolazi do zaključka da ga je vlasnik nehotice isključio pa se ponovo automatski uključuje.

-Upozorenje o otvorenim vratima-
On-Off
Ukoliko je vlasnik uključio alarmni uređaj, dok su neka od vrata na vozilu ostala otvorena, alarm upozorava vlasnika o tome, specifičnim zvučnim signalom.

-Zaključavanje vrata po startovanju motora-
On-Off
Uređaj automatski zaključava vrata na vozilu prilikom startovanja motora.Prilikom gašenja motora uređaj ih otključava.

-Dužina svetlosne signalizacije-
30sec.-60sec.
Podešavanje trajanja osvetljenja vozila po isključenu alarma.

-Funkcija protiv otmice vozila-
On-Off
Po startovanju motora na vozilu, je potrebna identifikacija (tajna radnja) da bi se moglo upravljati vozilom. Ukoliko se vlasnik ili otmičar ne identifikuju na vreme, alarm zaustavlja vozilo posle 90 sekundi od startovanja motora.

-Funkcija protiv otmice vozila u vožnji-
On-Off
Posle svakog otvaranja vrata na vozilu, dok motor radi, je potrebna identifikacija (tajna radnja) da bi se moglo upravljati vozilom. Ukoliko se vlasnik ili otmičar ne identifikuju na vreme, alarm zaustavlja vozilo posle 90 sekundi od startovanja motora.

-Pulsni ili isprekidan zvučni signal-
Pulse-Steady
Alarm se oglašava konstantnom ili isprekidanom sirenom. Posebno bitno ukoliko je uređaj instaliran tako da koristi fabričku ili svoju sirenu.

-Podešavanje jačine zvučnog signala-
4 nivoa
Podešavanje jačine zvučnog signala prilikom uključenja i isključenja alarmnog uređaja.