Alarmni uređaji za vozila

skraćeni katalog COBRA

Cobra G100 Serija

Najnovija tehnologija Cobra Automotive Technologies je korišćena za novu seriju ovih modularnih alarmnih sistema sa daljinskim upravljačem. Ova serija pruža visoki nivo sigurnosti i zaštite, kratko vreme instalacije, kao i izuzetnu pouzdanost.
Izuzetan za univerzalnu upotrebu, niske potrošnje struje.

Cobra G300 Serija

Alarmni sistem sa Automatic Driver Recognition (ADR) vozačkom karticom. Dizajniran da radi sa originalnim daljinskim upravljačima.

Ovaj sistem štiti vozilo u slučaju pokušaja krađe čak i kada se koristi kopija ključa vozila. Izuzetan za univerzalnu upotrebu, niske potrošnje struje.

Iako instalacija sistema traži nešto više vremena, ovaj model pruža vrhunsku zaštitu vozila.

Cobra Bridge 4400/4600 CAN Serija

4400/4600 modularni CAN alarmi su dizajnirani za vozila sa originalnim daljinskim ključem/daljincem. Nema rizika za mešanje signala sa elektronikom vozila zahvaljujući CAN magistrali. 

Sa ili bez daljinskog upravljača u zavisnosti od modela. 4600 modularni CAN alarm ima wireless sirenu, kao i mogućnost dodeljivanja vozačkih kartica ili daljinskih upravljača.

AUTOELEKTROSERVIS VIKTOR AS

AUTOELEKTROSERVIS VIKTOR AS
AK G368
AUTOELEKTROSERVIS VIKTOR AS