COBRA CONNEX Tracking system

Ultimativna zaštita Vašeg vozila

Sistem dizajniran od Cobra Connex Automotive Technologies, evropskog lidera u proizvodnji sigurnosnih rešenja za sve vrste vozila, Cobra Connex je idealno rešenje za vraćanje Vašeg vozila u slučaju krađe ili neovlašćenog pokretanja istog. Cobra Connex omogućava pomoć kroz multinacionalne sigurnosne operativne centre. Lokalni sigurnosni operativni centar odmah kontaktira i obaveštava lokalnu policijsku stanicu, u slučajevima krađe vozila. GSM, GPS i internet tehnologija omogućava lokalizaciju i imobilizaciju Vašeg vozila, po potrebi. Ovaj sistem Vam omogućava 24-časovni kontakt sa Vašim vozilom putem interneta ili mobilnim telefonom.

Jedinstveni GPS sistem za praćenje i sigurnost vozila kao integralni deo multinacionalnog sistema praćenja vozila omogućava svojim korisnicima usluge praćenja i povraćaja vozila u slučaju neovlašćenog kretanja istog na teritorijama sledećih evropskih zemalja: Albanija, Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska Nemačka, Gibraltar, Grčka, Mađarska, Italija, Kosovo, Lihtenštajn, Litvanija, Letonija, Luksemburg, Malta, Monaco, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Ruska federacija, Španija, Slovačka, San Marino, Švedska, Švajcarska, Turska, Ukrajina, Vatikan, Velika Britanija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija.

Usluga GPS praćenja i komunikacija sa Operativnim centrom je omogućena na srpskom ili engleskom jeziku, uz ljubaznost naših operatera 24 časa dnevno, 365 dana u godini.

AK 2112
Sistem sa automatskim naoružavanjem i razoružavanjem kada se vozač odalji ili priđe vozilu putem vozačke kartice. Poseduje opciju za perimetrijsku zaštitu, kao i za povezivanje sa alarmima Cobra brenda. Daljinska blokada motora. Nizak potrošač struje.

AK 2113
Opcija daljinske blokade motora, sistem lak za upotrebu. GPS praćenje vozila aktivno i po dojavi vlasnika o nestanku vozila. Nizak porošač struje.

AUTOELEKTROSERVIS VIKTOR AS

AUTOELEKTROSERVIS VIKTOR AS