ALTERNATOR – NOVI SAD AUTO SERVIS VIKTOR AS

ALTERNATOR. ALTERNATOR AKCIJA – BESPLATNA KONTROLA ALTERNATORA        Alternator je generator koji snabdeva strujom električne uredjaje u automobilu, a i skladišti je u akumulatoru.  Nekada je snabdevanje električnom energijom bilo povereno dinamu. Isto kao na biciklu, koji, prislonjen uz točak i pokretan okretanjem točka, daje struju svetlu. Ali, čim se točak prestane okretati, svetla više […]

ALTERNATOR – OSNOVNE INFORMACIJE

ALTERNATOR – AUTO SERVIS VIKTOR AS           Alternatorom nazivamo električni generator koji snabdeva električnom energijom sve uređaje u automobilu i akumulator. Generator se ponaša kao mala elektrana koja daje struju vozilu. Generatore delimo na dinama i alternatore.           Dinama su generatori jednosmerne struje dok su alternatori generatori naizmenične struje. Svakako, većina automobila u današnjem svetu […]

ALTERNATOR-NOVI SAD

ALTERNATORI-NOVI SAD VIKTOR AS. ALTERNATOR Alternatorom nazivamo generator koji snabdeva električnom energijom sve uređaje u automobilu, i skladišti energiju u akumulator. Alternator se ponaša kao mala elektrana koja daje struju vozilu.           Nekada je snabdevanje električnom energijom bilo povereno dinamu. Isto kao na biciklu, koji, prislonjen uz točak i pokretan okretanjem točka, daje struju svetlu. […]