ALTERNATOR – OSNOVNE INFORMACIJE

ALTERNATOR – AUTO SERVIS VIKTOR AS

          Alternatorom nazivamo električni generator koji snabdeva električnom energijom sve uređaje u automobilu i akumulator. Generator se ponaša kao mala elektrana koja daje struju vozilu. Generatore delimo na dinama i alternatore.

ALTERNATOR5          Dinama su generatori jednosmerne struje dok su alternatori generatori naizmenične struje. Svakako, većina automobila u današnjem svetu ima alternatore, dakle generatore naizmenične struje jer su jači i kod veoma malog broja obrtaja daju električnu energiju kojom se puni akumulator. Da bi se akumulator napunio, potrebna mu je jednosmerna struja pa iz tog razloga alternator ima usmerivač (diode) koji je tu da bi pretvorio naizmeničnu struju u jednosmernu. 

ALTERNATOR4         Sa alternatorom nisu retki problemi. Na instrument tabli postoji lampica koja svetli ukoliko imamo problema s ovim delom. Ako se ona pali, znak je da je motor u problemu. Naime, kada se pali kontrolna lampica za alternator, znači da auto uskoro može stati, a na motoru će se pojaviti kvar, u većoj ili manjoj meri. U nekim slučajevima kod pojave kontrolne lampice može se raditi o bezazlenom kvaru kao što je kontakt što ćemo, naravno lako rešiti. Ipak, u težim slučajevima može značiti i potpuni prestanak rada alternatora jer akumulator bez njega može isporučivati struju još samo neko kratko vreme. Kada se lampica upali takodje može doći do kidanja PK kaiša koji je pokretač alternatora, što takodje može postati veliki problem. Osim PK kaiša, čest je i kvar kojeg prouzrokuje regler, najčešće zbog istrošenosti četkica, ali i kvara u elektronskom delu reglera. Kvar na regleru se lako može i namirisati jer zbog njega u kabini se može pojaviti  jak miris kiseline. Tada treba otvoriti haubu motora i proveriti gornju površinu akumulatora. Ako je ona vlažna, znači da kiselina izlazi iz akumulatora jer je punjenje prejako. Regler je odgovoran ako se akumulator nepravilno puni pa je u ovom slučaju potrebno njega zameniti. Kvar na alternatoru se može pojaviti i kada se lampica upali samo prilikom paljenja, a kasnije, kada motor proradi, ona se ugasi. 

AUTOELEKTROSERVIS VIKTOR AS

           Uz sve ovo, pre nego se ikakav kvar dogodi, dobro je povremeno izvesti kontrolna merenja. Na primer dobro je posebnim uređajem unimerom, kojeg možete kupiti ili, ako vam je to prevelika stavka, onda kod autoelektričara, izmeriti napon akumulatora. Napon akumulatora mora biti između 13,5 i 14 V. Napon se treba meriti dok motor radi, ali takodje i u samom trenutku paljenja jer ako padne ispod 10V znak je i da je sam akumulator pri kraju. Kada ima kolebanja u naponu na samom akumulatoru, znak je da i alternator ne radi dobro te se na njemu pojavio kvar. 

ALTERNATOR2 ALTERNATOR1

 

About the author: autoMM

You must be logged in to post a comment.